Kahvinkeittimen rajahdys

Räjähdykselle on tunnusomaista erittäin voimakas hapettumis- tai hajoamisreaktio, joka laskee palavien kaasujen, höyryjen, syttyvien nesteiden tai pölyn tai kuitujen nopean palamisen kehossa, mikä aiheuttaa lämpötilan tai paineen nousun sekä iskuaallon ja akustisen vaikutuksen.

Räjähdyksellä on asema tiukasti määritellyissä olosuhteissa, ja silloin, kun palavan raaka-aineen pitoisuus on tarkasti määritellyllä alueella, jota kutsutaan räjähdysmahdollisuudeksi. Palavan komponentin pitoisuus määritellyssä räjähdyssuhteessa ei aiheuta räjähdystä. Räjähdyksen aikaansaamiseksi on vielä tiettyä energiaa, jonka initiaattori voi olla sellaisia elementtejä kuin kipinöitä, jotka syntyivät koneiden ja sähköasennusten käytön aikana, erittäin arvokkaisiin lämpötiloihin kuumennettujen laitteistojen elementtejä, ilmakehän ja sähköstaattisia purkauksia. Tämä energia määräytyy lyhyen sytytysenergian mukaan ja muunnetaan sähkökentän kondensaattorin hyvin pieneksi energiaksi, mikä ratkaisu voi sytyttää seoksen ja liekin leviämisen tietyissä testin olosuhteissa. Räjähdyssuojauslaitteet ovat räjähdyssuojattuja laitteita, jotka on tarkoitettu erityisesti räjähdysvaarassa oleville alueille.

Pienimmän sytytysenergian arvo on parametri, jonka avulla voidaan analysoida räjähdysvaara, joka on peräisin alueelta peräisin olevista lähteistä, kuten sähköstä, sähköstaattisista kipinöistä, kipinöistä, jotka ovat peräisin kapasitiivisista tai induktiivisista sähköpiiristä sekä mekaanisista kipinöistä.

Polttoaine haluaa päästä hapettimella, ja palamisen alkaessa tarvitaan käynnistyskerroin. On pahempaa käynnistää pölyräjähdys kuin kaasun räjähdys. Kaasu liittyy spontaanisti sisältöön diffuusion vuoksi, ja pölypilven aikaansaamiseksi on suositeltavaa käyttää mekaanista sekoittamista. Räjähdystilan minimoiminen suosii räjähdyksen väkivaltaa, ja pölyn tapauksessa sitä pidetään vaikuttavana tekijänä sen syntymisessä. Kaasuista, joissa on hapettimia, on mahdollista elää hapen sijasta, esimerkiksi fluori. Nesteitä, jotka ovat hapettimia, ovat perklorihappo, vetyperoksidi ja kiintoaineiden hapettimet ovat: ammoniumnitraatti, metallioksidit. Polttoaineet ovat pääasiassa kaikkia nesteitä, kaasuja, mutta myös kiinteitä aineita.